contact home

Jeugd GGZ Amsterdam, wat houdt dat in?

GGZ staat voor Geestelijke GezondheidsZorg. De Jeugd GGZ biedt hulp aan kinderen, jongeren en adolescenten van 0 tot 23 jaar, met psychiatrische of psychosociale klachten die zo ernstig zijn dat zij daardoor in hun ontwikkeling worden bedreigd.

Deze website biedt ouders en verwijzers informatie over de Jeugd GGZ in de regio Amsterdam. De website is een initiatief van het ‘Netwerk Jeugd GGZ’. Negen instellingen in de regio Amsterdam hebben zich verenigd in dit netwerk.

 De volgende instellingen behoren tot het ‘Netwerk Jeugd GGZ’:

  • Arkin: PuntP en NPI
  • De Bascule
  • De Opvoedpoli
  • De Waag
  • GGZ InGeest
  • MOC ’t Kabouterhuis
  • Triversum
  • Jeugdriagg Noord-Holland Zuid (regio Amstelland/Meerlanden)
  • Lucertis (regio Zaanstreek Waterland)

(Onder instellingen vindt u meer informatie over deze instellingen en hoe zij te bereiken zijn.)
 

Welke hulp bieden de Jeugd GGZ-instellingen?

De Amsterdamse Jeugd GGZ-instellingen bieden hulp aan kinderen en jongeren in de vorm van diagnostiek, behandeling en begeleiding.
De hulp kan zich ook uitstrekken tot de ouders of andere verzorgers.

Onder psychiatrische problemen vindt u meer informatie over de psychiatrische of psychosociale problemen van jongeren.

Bij behandeling cliënten kunt u meer lezen over de hulp die de Jeugd GGZ instellingen kunnen bieden bij deze problemen.

De instellingen bieden ook preventie, dienstverlening/consultatie en verrichten wetenschappelijk onderzoek.